3,4.r. nezvratné  - do ø 50 a 56 cm        cena od 3 600 Kč     4.r. nezvratné -do ø 75 cm cena od  4 700Kč

4.r. zvratné        - do ø 50 a 56 cm        cena od 5 500 Kč      4.r. zvratné   - do ø 75 cm cena od  6 600 Kč

4.r, nezvratné    - od ø 60 cm              cena od 3 900 Kč      6ti r. nezvratné-do ø 75 cm cena od 6 600 Kč           

4.r. zvratné        - od ø 60 cm             cena od 5 700 Kč      6ti r. zvratné - do ø 75 cm cena od 9 200 Kč

6ti r. nezvratné  - od ø 60 cm              cena od 5 700 Kč      radiální      - do ø 75 cm  cena od  11 700 Kč

6ti r. zvratné      - od ø 60 cm             cena od 8 400 Kč     Zakázková výroba dle dohody se zákazníkem.

radiální               - do ø 60 cm            cena od 8 300 Kč