3,4.r. nezvratné  - do ø 50 a 56 cm        cena od 3 700 Kč    4.r. nezvratné -do ø 75 cm cena od  4 800Kč

4.r. zvratné        - do ø 50 a 56 cm        cena od 5 600 Kč   4.r. zvratné   - do ø 75 cm cena od  6 700 Kč

4.r, nezvratné    - od ø 60 cm              cena od 4 000 Kč      6ti r. nezvratné-do ø 75 cm cena od 6 700 Kč           

4.r. zvratné        - od ø 60 cm             cena od 5 800 Kč      6ti r. zvratné - do ø 75 cm cena od 9 300 Kč

6ti r. nezvratné  - od ø 60 cm              cena od 5 800 Kč      radiální      - do ø 75 cm  cena od  11 800 Kč

6ti r. zvratné      - od ø 60 cm             cena od 8 500 Kč     Zakázková výroba dle dohody se zákazníkem.

radiální               - do ø 60 cm            cena od 8 400 Kč